Leiding-lokalisator

Leidingen binnenshuis zijn vaak in vloeren en wanden weggewerkt en dus niet zichtbaar. Met een leiding-lokalisator is het mogelijk om verborgen leidingen te traceren.

Ook leidingen die buitenshuis onder het maaiveld liggen, kunnen we met de leiding-lokalisator traceren. Dit doen we door het creëren van een elektromagnetisch veld, waarbij we met een leiding-lokalisator de meetsignalen opvangen.

Leiding lokaliseren bij trappengat

Leiding lokaliseren in badkamer

Leiding lokalisator